Termeni şi Condiţii

Gruel.ro este un website informativ cu un conţinut variat, a cărui accesare parţială sau integrală implică în mod automat acordul tacit al utilizatorilor săi cu termenii şi condiţiile prevăzute mai jos.

1. Definire Termeni

Termenul ‘Site’ defineşte în continuare totalitatea elementelor care intră în componenţa paginii de web www.gruel.ro, precum şi a conturilor asociate acesteia.

Prin ‘Utilizator’ se înţelege orice entitate care intră în contact cu Site-ul, prin vizitarea sau accesarea sa directă ori prin alte servicii.

‘Conţinutul’ reprezintă orice material afişat pe Site, incluzând – dar fără a se limita la – texte, date, reprezentări grafice, fotografii şi înregistrări video/audio.

2. Conţinut

Materialele publicate pe site-ul Gruel.ro sunt destinate utilizării exclusiv în scop personal, necomercial şi sunt protejate de toate dispoziţiile şi prevederile legale aflate în vigoare, cu privire – dar fără limitare – la mărci, drepturi de autor şi drepturi conexe.

Conţinutul Gruel.ro poate include materiale provenite din medii externe site-ului, prelucrate şi redistribuite în scop strict informativ, cu respectarea condiţiilor de utilizare ale acestora, respectiv cu indicarea titularului de drept sau a unei surse de provenienţă.

Utilizatorii care contribuie cu informaţii sau materiale la conţinutul acestui site sunt, implicit, de acord să îi cedeze toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi/sau retransmitere a acestora, pe termen nelimitat şi fără pretenţii financiare sau de altă natură, cu excepţia cazurilor în care sunt menţionate explicit şi în prealabil anumite condiţii de utilizare.

3. Drepturi de Autor

Toate drepturile asupra conţinutului Gruel.ro sunt rezervate acestui site. Este interzisă orice formă de copiere, stocare, reproducere, publicare, vânzare, distribuire şi/sau altă modalitate de exploatare a conţinutului Gruel.ro în alte scopuri decât cele personale şi necomerciale, fără obţinerea în prealabil a unui acord scris din partea deţinătorilor acestui site.

Preluarea parţială de informaţii de către alte website-uri fără un acord prealabil este permisă numai în limita a 300 de caractere, fără a depăşi, însă, jumătate din materialul în cauză, fiind asigurată, astfel, libera circulaţie a informaţiei.

Orice astfel de preluare va fi însoţită obligatoriu de cel puţin o menţiune clară şi vizibilă a sursei, sub forma: www.gruel.ro sau Gruel.ro. Aceasta va fi amplasată în primul şi/sau ultimul paragraf al materialului şi va include un link către site-ul Gruel.ro.

4. Limitarea Răspunderii

Materialele publicate pe acest site au un caracter strict informativ. Gruel.ro îşi declină orice formă de responsabilitate asupra eventualelor daune directe sau indirecte rezultate din erori, neconcordanţe sau lipsă de acurateţe în materialele publicate, respectiv asupra vreunei acţiuni desfăşurate de către utilizatorii săi în baza informaţiilor apărute pe site.

Responsabilitatea asupra conţinutului furnizat de utilizatorii Gruel.ro, sub formă de comentarii sau materiale trimise în vederea publicării, revine exclusiv utilizatorilor. Gruel.ro nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă pentru conţinutul acestor materiale şi îşi rezervă dreptul de a modifica/înlătura oricând anumite mesaje considerate abuzive/inadecvate.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă, totodată, faptul că, în eventualitatea unei disfuncţionalităţi sau a unei întreruperi temporare/ definitive a site-ului, cauzată de apariţia unor erori tehnice sau de altă natură, Gruel.ro este absolvit de orice răspundere.

5. Publicitate şi Legături Externe

Conţinutul Gruel.ro poate include materiale publicitare furnizate de terţe persoane fizice sau juridice, în baza anumitor relaţii contractuale încheiate în acest sens.

Totodată, conţinutul Gruel.ro poate include legături sau trimiteri către pagini externe de Internet, care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Gruel.ro nu este, însă, răspunzător în nicio măsură faţă de conţinutul, forma sau modalitatea de promovare a materialelor publicitare afişate, respectiv faţă de paginile externe menţionate.

6. Date Personale

Utilizarea anumitor servicii ale site-ului Gruel.ro, precum formularele de contact sau de comentarii, poate implica furnizarea unor date cu caracter personal. Gruel.ro păstrează confidenţialitatea acestor date şi nu le foloseşte în alt scop decât cel pentru care sunt cerute.

7. Cookies

Site-ul Gruel.ro poate folosi cookie-uri (date stocate pe dispozitivul utilizatorului) în vederea înlesnirii, îmbunătăţirii şi personalizării experienţei utilizatorilor şi a partenerilor pe site.

La aceste date este posibil să aibă acces diverse servicii de analiză a audienţei, furnizori de publicitate sau reţele sociale, în scopul asigurării unor servicii de marketing şi publicitate.

Utilizatorii care nu doresc colectarea şi stocarea fişierelor de tip cookie pot opta pentru ştergerea sau blocarea acestora din setările browser-ului prin care accesează acest site.

8. Legea Aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile impuse de termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui site, împreună cu efectele juridice produse de aceste prevederi sunt interpretate şi guvernate în conformitate cu legile în vigoare ale României.

Eventualele litigii care au ca obiect acest acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În absenţa unei astfel de soluţionări, competenţa va reveni instanţelor româneşti de judecată, aflate în raza teritorială a municipiului Bucureşti.

9. Modificări

Gruel.ro îşi rezervă dreptul de a-şi modifica parţial sau integral structura, conţinutul, modalitatea de accesare sau condiţiile de utilizare, în orice moment şi fără vreo notificare.

Totodată, Gruel.ro îşi rezervă dreptul de a-şi suspenda/întrerupe oricând activitatea, precum şi de a limita/interzice accesul anumitor utilizatori la serviciile sale, fără vreun avertisment.

Eventualele modificări aduse acestui site intră în vigoare în momentul producerii lor şi se consideră a fi acceptate deplin şi necondiţionat de către utilizatori prin simpla sa accesare.

10. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor

Accesarea site-ului Gruel.ro atrage după sine acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prevăzute în această secţiune. Absenţa unor menţiuni privind anumite texte legale sau dispoziţii în vigoare nu implică inaplicabilitatea acestora. Utilizatorii care se opun prevederilor acestui site sunt invitaţi să înceteze de îndată utilizarea acestuia.